فتاح طب > محصولات > الواتور آلیاژ فرانسه > الواتور صلیبی چپ

الواتور صلیبی چپ

کد کالا : 1231

الواتورهای تولیدی این شرکت در دو کیفیت بوده که از در تولید این دو مدل از آلیاژ هند و ژاپن استفاده شده که الواتور های تولیدی با آلیاژ ژاپن دارای گارانتی خم شدگی میباشد