فتاح طب > محصولات > الواتور آلیاژ فرانسه > الواتور پرچمی راست

الواتور پرچمی راست

کد کالا : 1282

الواتورهای تولیدی این شرکت در دو کیفیت بوده که از در تولید این دو مدل از آلیاژ هند و ژاپن استفاده شده که الواتور های تولیدی با آلیاژ ژاپن دارای گارانتی خم شدگی میباشد