فتاح طب > محصولات > الواتور ساده > الواتور پرچمی چپ

الواتور پرچمی چپ

کد کالا : 1161

الواتورهای تولیدی این شرکت در دو کیفیت بوده که از در تولید این دو مدل از آلیاژ هند و ژاپن استفاده شده که الواتور های تولیدی با آلیاژ ژاپن دارای گارانتی خم شدگی میباشد